ฉันมีความสุขกับชีวิตในประเทศไทย ภรรยาของฉันและฉันสามารถอยู่ที่นี่ได้น้อยกว่าที่มันจะทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกาและใช้ชีวิตที่มีความสมบูรณ์มากกว่าที่ฉันสามารถหาได้ในอเมริกาโดยไม่รู้สึกใกล้ชิดทางการเงิน “

Brian S. – หัวหิน